2021 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete'de yayımlandı

Ekonomi
Ayyıldız Huri Kaptan
16 Ocak 2021, 12:51
Ayyıldız Huri Kaptan
16 Ocak 2021, 12:51

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla “2021 Yılı Yatırım Programı” Resmi Gazete’de yayımlandı. Programdaki 3 bin 91 projeye, 138,3 milyar lira ödenek tahsis edildi.

2021 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Programda, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kuruluşlar, KİT, özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, döner sermayeli kuruluşlar ve sosyal güvenlik kuruluşlarının projelerine yer verildi. Programda, mahalli idarelerin ise yalnızca dış kredi ile finanse edilen projelerine yer verildi.

PROJELERE 138.3 MİLYAR LİRA ÖDENEK

Buna göre 2021 yılında kamu kurumları tarafından yürütülen 3 bin 91 projeye 138,3 milyar lira ödenek tahsis edildi. Yatırım Programı kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan 138,3 milyar liralık yatırımın yüzde 67,5’inin Merkezi Yönetim Bütçesi kapsamındaki kuruluşlar, yüzde 31,5’inin KİT ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, yüzde 0,9’unun döner sermayeli kuruluşlar ve sosyal güvenlik kuruluşlarınca gerçekleştirilmesi programlandı.

EN YÜKSEK PAY ULAŞTIRMA-HABERLEŞME VE EĞİTİM SEKTÖRÜNE AYRILDI

2021 Yılı Yatırım Programı kapsamındaki yatırım ödeneğinden en yüksek pay yüzde 30,7 ile ulaştırma-haberleşme sektörü yatırımlarına ayrıldı.

Eğitim yatırımlarının payı yüzde 14,3, enerji yatırımlarının yüzde 12,2, madencilik yatırımlarının yüzde 10,4, tarım yatırımlarının yüzde 8,7 ve sağlık yatırımlarının yüzde 7,5 oldu. İmalat, turizm, konut, içmesuyu ve kanalizasyon, teknolojik araştırma, çevre gibi diğer sektörlerin toplam payı ise yüzde 16,2 olarak belirtildi.

Merkezi Yönetim Bütçesi kapsamındaki kuruluşlardan en fazla yatırım ödeneği tahsis edilen kuruluşlar 15,1 milyar lira ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 13,5 milyar lira ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 13,1 milyar lira ile Karayolları Genel Müdürlüğü, 11 milyar lira ile Milli Eğitim Bakanlığı ve 8,6 milyar lira ile Sağlık Bakanlığı oldu.